αρ°Vincent's Battle Stats (by Mode and Stage)

Permalink
Win
Lose
Turf War Splat Zones Tower Control Rainmaker Clam Blitz
1.34
5.08k / 3.80d
0.87
4.42k / 5.08d
0.78
5.99k / 7.68d
0.78
5.60k / 7.15d
0.86
6.11k / 7.14d
Ancho-V Games
0.33
2.00k / 6.00d
1.00
2.80k / 2.80d
0.37
3.12k / 8.38d
0.76
4.75k / 6.25d
0.40
3.00k / 7.50d
Arowana Mall
0.66
2.92k / 4.42d
0.89
3.31k / 3.73d
1.11
6.95k / 6.24d
0.70
3.58k / 5.11d
0.90
5.08k / 5.67d
Blackbelly Skatepark
1.93
5.80k / 3.00d
1.12
5.92k / 5.31d
1.16
5.75k / 4.96d
1.09
5.33k / 4.89d
0.91
6.15k / 6.77d
Camp Triggerfish
2.80
7.00k / 2.50d
0.62
4.12k / 6.59d
0.88
6.41k / 7.29d
0.77
6.17k / 8.06d
0.58
5.50k / 9.50d
Goby Arena
0.75
3.00k / 4.00d
1.16
5.00k / 4.29d
0.47
5.00k / 10.67d
0.68
5.94k / 8.69d
0.91
6.67k / 7.33d
Humpback Pump Track
1.55
6.00k / 3.88d
1.29
5.76k / 4.46d
0.98
7.96k / 8.09d
0.94
6.43k / 6.86d
0.82
7.00k / 8.50d
Inkblot Art Academy
1.84
6.04k / 3.29d
0.61
3.52k / 5.76d
1.24
7.71k / 6.24d
0.73
5.14k / 7.05d
0.74
7.08k / 9.58d
Kelp Dome
1.58
4.94k / 3.12d
0.58
2.94k / 5.06d
1.05
5.92k / 5.62d
0.81
4.62k / 5.71d
1.06
7.12k / 6.71d
MakoMart
0.90
4.50k / 5.00d
1.15
5.41k / 4.69d
0.96
6.69k / 7.00d
1.23
7.68k / 6.26d
0.49
4.67k / 9.57d
Manta Maria
2.15
7.00k / 3.25d
1.23
4.95k / 4.02d
1.46
9.50k / 6.50d
0.51
3.50k / 6.81d
0.89
6.67k / 7.50d
Moray Towers
2.13
5.33k / 2.50d
0.78
6.82k / 8.71d
0.62
3.71k / 6.00d
0.86
6.23k / 7.23d
0.56
4.15k / 7.38d
Musselforge Fitness
1.09
4.62k / 4.25d
1.31
5.24k / 4.00d
0.66
5.75k / 8.75d
1.00
6.08k / 6.11d
1.07
8.78k / 8.22d
New Albacore Hotel
2.50
5.00k / 2.00d
0.41
2.46k / 6.08d
0.89
5.20k / 5.83d
0.57
5.11k / 9.00d
Piranha Pit
0.70
3.64k / 5.18d
0.62
5.71k / 9.24d
0.68
7.42k / 10.92d
0.92
5.32k / 5.79d
1.09
7.31k / 6.69d
Port Mackerel
0.97
5.80k / 6.00d
1.05
3.96k / 3.76d
0.60
5.38k / 9.00d
0.89
6.63k / 7.42d
0.72
5.40k / 7.47d
Shellendorf Institute
1.27
5.00k / 3.92d
0.70
4.41k / 6.29d
0.36
3.33k / 9.17d
0.64
5.14k / 8.10d
0.69
5.83k / 8.50d
Skipper Pavilion
0.74
3.50k / 4.75d
1.26
4.91k / 3.91d
0.61
2.83k / 4.67d
0.78
5.33k / 6.83d
0.76
4.43k / 5.86d
Snapper Canal
0.74
3.40k / 4.60d
0.54
3.85k / 7.07d
1.04
8.96k / 8.65d
0.89
6.04k / 6.75d
0.93
5.52k / 5.93d
Starfish Mainstage
1.48
6.73k / 4.55d
1.32
4.22k / 3.20d
0.36
3.11k / 8.67d
0.57
4.79k / 8.46d
1.14
6.73k / 5.91d
Sturgeon Shipyard
1.00
4.60k / 4.60d
0.48
2.61k / 5.44d
1.15
6.74k / 5.84d
1.09
7.38k / 6.78d
0.78
6.40k / 8.20d
The Reef
0.85
4.38k / 5.15d
0.51
3.10k / 6.13d
0.54
5.29k / 9.81d
0.85
4.67k / 5.50d
0.82
7.67k / 9.33d
Wahoo World
1.62
3.71k / 2.29d
1.71
6.19k / 3.62d
0.45
4.53k / 10.16d
0.86
5.62k / 6.54d
0.92
6.81k / 7.44d
Walleye Warehouse
0.83
3.91k / 4.73d
0.60
3.46k / 5.73d
0.54
4.33k / 8.00d
1.03
7.74k / 7.52d
0.99
7.81k / 7.88d
Shifty Station
1.32
4.11k / 3.11d
Wayslide Cool
The Secret of S.P.L.A.T.
1.69
6.29k / 3.71d
Goosponge
1.62
6.80k / 4.20d
Windmill House on the Pearlie
Fancy Spew
Zone of Glass
0.60
3.00k / 5.00d
Cannon Fire Pearl
1.42
5.67k / 4.00d
The Bunker Games
1.23
5.43k / 4.43d
Grapplink Girl
0.83
3.17k / 3.83d
Zappy Longshocking
A Swiftly Tilting Balance
Sweet Valley Tentacles
1.20
6.00k / 5.00d
The Switches
The Bouncey Twins
Railway Chillin'
1.00
1.75k / 1.75d
Gusher Towns
The Maze Dasher
Flooders in the Attic
2.32
5.10k / 2.20d
The Splat in Our Zones
The Ink is Spreading
Bridge to Tentaswitchia
The Chronicles of Rolonium
Furler in the Ashes
MC.Princess Diaries

From:

To: